การประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยลพบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2563

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) หน่วยลพบุรี ได้จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ มยุรี ศรีระบุตร เป็นประธานในพิธี

 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.