กิจกรรมวันไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

                นางสาวมยุรี ศรีระบุตร

There are no upcoming events at this time.