กิจกรรมวันไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.