กิจกรรมหน้าเสาธง – กฎจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัย

พ.ต.ท.พรชัย เทแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม กรุณาให้ความรู้เรื่องกฎจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในกิจกรรมหน้าเสาธง