การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินเครื่องรีดนม

24 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินเครื่องรีดนม โดยท่าน ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพด้านปศุสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี