ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2563

ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด”ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี”วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี