ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 18 กันยายน 2564ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ On Air (ทาง ETV) Live สดผ่าน facebook สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และร่วมประชุมกับคณะวิทยากรแกนนำ และวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อวางแผนการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีนายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีรายชื่อตามประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ