“วันพระราชทานธงชาติไทย”

“วันพระราชทานธงชาติไทย” ว่าที่ ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี