งานมุทิตาจิต

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นำโดยว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้ไปร่วมงานมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับ คุณครูนพดล เดชรังสฤษดิ์ คุณครูมลิวัลย์ ดวงละออ คุณเฉลิม ชัชวารีด้วยรักและผูกพัน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี