งานมุทิตาจิต

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นำโดยว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้ไปร่วมงานมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับ คุณครูนพดล เดชรังสฤษดิ์ คุณครูมลิวัลย์ ดวงละออ คุณเฉลิม ชัชวารีด้วยรักและผูกพัน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

 

 

    1.              นายคม เจ็กนอก
    1. รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี