ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปนม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปนม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์