ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ อกท.หน่วยลพบุรี นำโดยท่าน ว่าที่ ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยลพบุรี พร้อมครูที่ปรึกษา อกท. และนายก อกท.หน่วยลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี