ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

 

 

    1.              นายคม เจ็กนอก
    1. รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี