ประชุมผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การออกฝึกงานในสถานประกอบการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานทวิภาคี นางสุขุมาลย์ สุพันธนา และครูที่ปรึกษา น.สพ.ปรเมษฐ์ บุญกุศล และนางสุภาวดี รังสะกินนิน ร่วมประชุมผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียนนักศึกษา ในเรื่องการออกฝึกงานในสถานประกอบการ ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี