ขอแสดงความยินดีกับ ครูเกศกนก ธิมายอม “ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔”

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี