ขอแสดงความยินดีกับ ครูเกศกนก ธิมายอม “ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔”