ขอแสดงความยินดีกับ ครูเกศกนก ธิมายอม “ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔”

 

 

    1.              นายคม เจ็กนอก
    1. รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี