โครงการ From Gen Z to be CEO ณ Ture Digital Park

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิริวิภา พวงจำปี นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ติด #TOP4 Gen-Z to be CEO ปี 2564 ได้รับรางวัลมูลค่า 254,288 บาท จากนักศึกษาทั่วประเทศ 20,000 คน 94 สถาบันการศึกษา นำโดยท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิด โครงการ From Gen Z to be CEO ณ Ture Digital Park สุขุมวิท 101 โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านรองจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และครูสุภาวดี รังสะกินนิน ร่วมแสดงความยินดี