การคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รับการการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอนิรุทน์ เหมะธุสิน ประธาน อกท.หน่วยชัยนาท เป็นประธานกรรมการ คัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ภาคกลาง ณ สำนักงาน อกท.หน่วยลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี