โครงการนักศึกษาฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ปี 2565

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 นางจิตรา อาจิณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการดำเนินโครงการนักศึกษาฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ปี 2565 ร่วมจัดการทดสอบทักษะขับรถแทรกเตอร์ติดเทลเลอร์ถอยหลังของนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาสัตวศาสตร์ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี