กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีครูชัชวาลย์ สุขชื่น ได้พูดให้ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่เกร็ดความรู้: วันงดสูบบุหรี่โลกหรือชื่อในภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า World No Tobacco Day

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีครูชัชวาลย์ สุขชื่น ได้พูดให้ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่เกร็ดความรู้: วันงดสูบบุหรี่โลกหรือชื่อในภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า World No Tobacco Day

การตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
นายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับปละเข้ารับการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะการตรวจและประเมิน ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวทักทายนักเรียน นักศึกษา พร้อมให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
นายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวทักทายนักเรียน นักศึกษา พร้อมให้คำแนะนำเรื่องมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

โครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน สู่100ล้านต้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
นายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน สู่100ล้านต้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี