การตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565นายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมรับการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะการตรวจและประเมิน ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี