วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ยินดีต้อนรับ นายกีรติ กรกำจายฤทธิ์ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ และ นางรัตนาภรณ์ รัตนแสง เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 10 มิถุนายน 2565วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ยินดีต้อนรับ นายกีรติ กรกำจายฤทธิ์ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ และ นางรัตนาภรณ์ รัตนแสง เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี