โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานที่สอดคล้องและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ร่วมกับ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานที่สอดคล้องและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยมีคณะกรรมการ ครู ตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตร ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี