ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

นายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี