วษท.ลพบุรี ต้อนรับ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ต้อนรับ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี