วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นประธานในพิธี และนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ถวายพระพรเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงคุณของมารดา และร่วมกันเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าอย่างเข้มงวด