วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกับอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงคุณของมารดา และร่วมกันเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าอย่างเข้มงวด