การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมด้วย นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูทำหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน, ครูละอองดาว ละลอ, ครูอารียา นาคพ่วงและครูณมน แก้วผาทรัพย์ พร้อมนักเรียน นักศึกษา,นายธนายุทธ โพธิ์ศรี, นางสาวนันทวรรณ เตยสม,และนายสรวิชญ์ ทรัพย์สินชัย เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ณ ห้องประชุมเฟื่องทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี