เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-21 มีนาคม 2566