การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

  • ไข่เค็ม LBCAT
  • ข้าว กข.43 กร๊อบ กรอบ
  • ก.ไกกุ๊กๆ
  • ผักปลอดสารพิษ