โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี​ลพบุรี​
เรื่อง “สบู่น้ำนมผสมกระท้อนเสริมคอลลาเจน”
คณะผู้จัดทำ
นายรัฐนันท์ จันทะขึ้น นายอภิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ นายอนันต์ ซุ่นเฮง
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/3
โดยมีครูที่ปรึกษา
ครูรัตนาภรณ์ รัตนแสง และครูอภิวัฒน์ จันทรมณี

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Active Learning) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำนม และเนื้อกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์พื้นเมืองของลพบุรี มาใช้เป็นส่วนผสม นมวัวมีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีคุณประโยชน์ต่อผิว และกระท้อนก็มีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคผิวหนังกลากเกลื้อน ขับเหงื่อ ช่วยลดไข้ แก้บวม เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการเสริมคอลลาเจนลงไปในสบู่ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความชุ่มชื้น ลดความหยาบกร้าน และลดริ้วรอยให้ดูจางลงอีกด้วย

Back to top