พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี 2566

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยนายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู