โครงการ “อาสาดี อิ่มนี้เพื่อน้อง”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยนายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอาสาดี อิ่มนี้เพื่อน้อง เพื่อให้ความรู้ในการเพาะปลูกผักสวนครัว ซ่อมบำรุงโรงเรียน มอบอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย ชมรมวิชาชาชีพพืชศาสตร์ อกท.หน่วยลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134