ถวายพระพรชัยมงคล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี