อบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี