เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบปีการศึกษา 2565) 30 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี