แห่เทียนจำนำพรรษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยนายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ณ วัดราษฏร์นิมิตร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี