รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู
รหัสวิชา 408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 (ในเวลาราชการ) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี