ระบบบริหารจัดการ

ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารสถานศึกษา

สมัครเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัคร

นักเรียนนักศึกษา

ID-PLAN

ระบบการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

V-Cop

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวะ

ประชาสัมพันธ์

คลังข้อมูล

ประกาศ/คำสั่ง

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป(พนักงานบริหารทั่วไป)

จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

อกท.ภาคกลาง

สอจ.ลพบุรี

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ

Back to top