ข่าวสารและกิจกรรม


 • ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  Thumbnail for the post titled: ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

  Thumbnail for the post titled: โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

  วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีนายคมเจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงคณะผู้บริหาร ครู บุลลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพียงและมีวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธูรกิจ การจำหน่าย การเงิน ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

 • ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี 2565

  Thumbnail for the post titled: ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี 2565

  วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 นายอภิวัฒน์ จันทววรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรัชพล เอื้อสลุง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุง นำข้าราชการ บุคลากร ประชาชน และนักเรียนในตำบลโคกสลุง เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี