ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  26  หมู่  4 ตำบลพัฒนานิคม  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  มีพื้นที่ประมาณ  500  ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา  โดยก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2504  เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี  และเปลี่ยนเป็น “ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ” ในปัจจุบัน

 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.