ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 26 หมู่ 4
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

โทรศัพท์: 0-3649-1370
โทรสาร: 0-3649-1375
อีเมลล์: kasetlopburi04@hotmail.com
เว็บไซต์: www.lbcat.ac.th

Address and Contact infomation

Lopburi College of Agriculture and Technology
26 moo 4 Tambon Pattananikom Amphure Pattananikom, Lopburi, 15140.

Telephone No.: 0-3649-1370
Fax No: 0-3649-1375
E-mail Address: kasetlopburi04@hotmail.com
Website: www.lbcat.ac.th