ข่าวประชาสัมพันธ์


  • กิจกรรมหน้าเสาธง – กฎจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัย

    พ.ต.ท.พรชัย เทแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม กรุณาให้ความรู้เรื่องกฎจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในกิจกรรมหน้าเสาธง

  • การประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยลพบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2563

    องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) หน่วยลพบุรี ได้จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ มยุรี ศรีระบุตร เป็นประธานในพิธี

  • กิจกรรมวันไหว้ครู

    พิธีไหว้ครู ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี


 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.